#iys #ileti yönetim sistemi #kvkk #eposta #sms

İYS Hakkında İYS Hakkında

İzinnet, firmaların kendi müşterilerine özel, izinli veritabanı oluşturabileceği, müşterilerinizden elektronik ortamda iletişim izni ve kişisel verilerin işlenmesine açık rıza alabileceğiniz bir çözümdür.

İYS İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi, elektronik ortamda tutulan verilere ulaşabilmek için kullanılan bir izin onay sistemidir. Alıcılardan ancak onay alındığı ve bu onayların İleti Yönetim Sistemi’ne dahil edilmesi halinde, alıcılara sesli mesaj, e-posta ve SMS gönderebilme olanağı yaratılmaktadır.

İYS, hizmet sağlayıcıların tutundurma faaliyetlerini alıcılara SMS, e-posta ve sesli arama olarak gönderebilmesinde, alıcılardan onay alınmasını zorunlu kılan bir uygulamadır. Alıcılar, hizmet sağlayıcıların kendilerine SMS, e-posta ya da sesli göndermesini onaylayarak tutundurma faaliyetlerinin kendilerine ulaşmasını kabul etmekte ya da reddetmektedir. Aynı zamanda alıcılar, izin verdikleri ya da izin vermedikleri hizmet sağlayıcılarını görüntüleyebilir, verdikleri onayı geri alabilirler. Bunların yanında alıcılar, KVKK kapsamında hizmet vericileri Ticaret Bakanlığı’na şikayet edebilir ya da şikayetlerini yönetebilirler.

İzinnet İzin Onay Sistemi

İzinnet Hakkında

Ticaret Bakanlığı’nın “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği” kapsamında, gerçek ve tüzel kişiler, ticari faaliyetlerini yürütürken gerek kurumları bünyesinde yer alan elektronik ortamlar vasıtasıyla ulaşmak istediklerinde, öncelikle alıcılardan izin almak durumunda kalacaklardır. Bu nedenle İzinnet, web site entegrasyonu sayesinde firmaların web sitesine kayıt yapan alıcılardan anında onay alınmasını sağlayarak, alınan onayları sisteme aktarmaktadır.

Firmanız kapsamında hazırladığınız kampanyalardan, yeni projelerden ya da faaliyetlerden alıcılarınızı haberdar etmek istiyorsanız eğer, “İzinnet- İzin Onay Sistemi” tam da aradığınız özellikleri size sunuyor.
İzinnet içerisinde bulundurduğu alıcı ve sistem yetkilisi ekleme, web sitenizde ya da sosyal medyanızda paylaştığınız formlar ile entegreli çalışma, alıcıları kampanyalarınızdan haberdar edebilmek için (SMS, e-posta ve sesli mesaj) için anında onay alma özelliğine sahiptir.
SMS ya da e-posta gönderimi ve sesli arama için farklı sözleşmelerin hazırlanabilmesi, sistem içerisine yüklenen sözleşme ve formların güncellenebilmesi, QR kod sayesinde alıcıların telefonlarında açılabilmesi de anında onay alabilmek için fırsat sağlar. İzinnet- İzin Onay Sistemi alıcılar ile aranızda kopmaz bir köprü oluşturur.

Sık Sorulan Sorular

Merak Edilenler

Bilindiği üzere günümüzde e-posta,sms ve arama kirliliği KVKK’nın yaptırımlarından sonra azalmış olsa bile tamamen bitmemiştir. İYS ile birlikte bunun önüne geçilmesi sağlanacaktır.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihinde; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihinde,

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihinde; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor.

Başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli olan evraklar (marka tescil belgesi, mersis numarası, imza yetkilisine ait bilgiler ) ‘ın İYS iletilmesi ile yapılacaktır. Başvuru dosyasının kontrolünden sonra eksiklik olmaması halinde bilgi ve belgeler doğrulanarak hesap kullanıma açılır.

  • İletişim adresi
  • İzin türü (onay/ret)
  • İzin tarihi
  • İletişim kanal tercihi (arama, SMS, e-mail)
  • İzin kaynağı (1 Mayıs 2015 öncesi mal ve hizmet teminine yönelik işlemler için alıcının elektronik iletişim adresini vermesi, ıslak imzalı onay formu, web sitesi vb.)

E-Ticaret Kanunu uyarınca ve 2020 yılı itibariyle;

  • Alıcılara önceden onayları alınmaksızın ticari ileti gönderilmesi veya ticari iletinin alıcıdan alınan onaya uygun olmaması durumunda 9.515 Türk Lirasına kadar (bir defada birden fazla kişiye hukuka aykırı ileti gönderilmesi halinde) bu ceza, on katına kadar arttırılarak uygulanmaktadır.
  • Ret bildirimine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması durumunda 28.546 Türk Lirasına kadar, idari para cezası hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanabilecektir. Ayrıca toplu gönderimler halinde, idari para cezası tutarı on katına kadar arttırılabilmektedir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 maddesinde uygulanacak Cezai Hükümler şu şekilde açıklanmıştır:
MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,
ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.
(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine devredilebilir.

Sistemi kullanmak için İleti Yönetim Sistemi başvuru formunu kullanarak gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında girmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra hesabınız kullanıma açılır.