#iys #ileti yönetim sistemi #kvkk #eposta #sms

Muhtemel Cezalardan Korunun! İzin onaylarını tek platformda yönetin! İzinli pazarlama iletişiminizi artırın!

İzinnet Nedir?

İzinnet, firmaların kendi müşterilerine özel, izinli veritabanı oluşturabileceği, müşterilerinizden elektronik ortamda iletişim izni ve kişisel verilerin işlenmesine açık rıza alabileceğiniz bir çözümdür.

Kullanım Alanları

Satış ekibiniz, mevcut ve potansiyel müşteri ziyaretlerinde görüştüğü kişilerle daha sonraki satış aktivitelerinde kişisel verilerini saklama ve ticari etkileşim içine geçmelerine olanak sağlayacak

Özellikler

Aldığınız ONAY ve RED işlemleri veya kişilerin İYS Sisteminde kendi yaptıkları yetki değişiklikleri kanuni zorunluluk olan 72 saat içinde İYS’ye aktarılır,

İYS İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi, elektronik ortamda tutulan verilere ulaşabilmek için kullanılan bir izin onay sistemidir. Alıcılardan ancak onay alındığı ve bu onayların İleti Yönetim Sistemi’ne dahil edilmesi halinde, alıcılara sesli mesaj, e-posta ve SMS gönderebilme olanağı yaratılmaktadır.

 • Ticari Elektronik İleti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yöneltildiği ulusal platform olan İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile iş ortağıyız.

İzinnet İzin Onay Sistemi

İzinnet Nasıl Çalışır?

1. Adım

İYS’ye Hizmet Sağlayıcı olarak kayıt olun.

3. Adım

Önceki verilerinizi excel olarak İzinnet’e yükleyin ve İYS’ye otomatik aktarın.

2. Adım

İzinneti, iş ortağı veya entegratör olarak tanımlayın,

4. Adım

Tüm etkileşim platformlarınızı İzinnet’e ile uyumlaştırın ve kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirin.

İzinnet İzin Onay Sistemi

Özellikler

 • İYS (İleti Yönetim Sistemi) İle Entegre
 • Toplu Onay Alabilme
 • QR Kod İle Onay Alma
 • Anlık SMS İle Onay Alma
 • Website Form Entegrasyonu
 • Sözleşme Belge Yönetimi
 • Form Sihirbazı
 • Gelişmiş Filtreleme Ve Onay Listeleri
 • Reddedilenleri Anonimleştirme
 • Red Listesinden Tekrar Onay İsteyebilme,
 • Onaylı Listelere Toplu SMS Ve Mail Bildirimleri Gönderebilme,
 • Başlıklı SMS Entegrasyonu
 • Rol Bazlı Yetkilendirme,
 • Günlük LOG İşlem Kaydı,
 • Otomatik Ve Manuel Yedekleme

İzinnet İzin Onay Sistemi

Hemen Teklif Al,
Hemen Entegre Ol!

Sık Sorulan Sorular

Merak Edilenler

Bilindiği üzere günümüzde e-posta,sms ve arama kirliliği KVKK’nın yaptırımlarından sonra azalmış olsa bile tamamen bitmemiştir. İYS ile birlikte bunun önüne geçilmesi sağlanacaktır.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihinde; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihinde,

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihinde; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor.

Başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli olan evraklar (marka tescil belgesi, mersis numarası, imza yetkilisine ait bilgiler ) ‘ın İYS iletilmesi ile yapılacaktır. Başvuru dosyasının kontrolünden sonra eksiklik olmaması halinde bilgi ve belgeler doğrulanarak hesap kullanıma açılır.

 • İletişim adresi
 • İzin türü (onay/ret)
 • İzin tarihi
 • İletişim kanal tercihi (arama, SMS, e-mail)
 • İzin kaynağı (1 Mayıs 2015 öncesi mal ve hizmet teminine yönelik işlemler için alıcının elektronik iletişim adresini vermesi, ıslak imzalı onay formu, web sitesi vb.)

E-Ticaret Kanunu uyarınca ve 2020 yılı itibariyle;

 • Alıcılara önceden onayları alınmaksızın ticari ileti gönderilmesi veya ticari iletinin alıcıdan alınan onaya uygun olmaması durumunda 9.515 Türk Lirasına kadar (bir defada birden fazla kişiye hukuka aykırı ileti gönderilmesi halinde) bu ceza, on katına kadar arttırılarak uygulanmaktadır.
 • Ret bildirimine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması durumunda 28.546 Türk Lirasına kadar, idari para cezası hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanabilecektir. Ayrıca toplu gönderimler halinde, idari para cezası tutarı on katına kadar arttırılabilmektedir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 maddesinde uygulanacak Cezai Hükümler şu şekilde açıklanmıştır:
MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,
ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.
(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine devredilebilir.

Sistemi kullanmak için İleti Yönetim Sistemi başvuru formunu kullanarak gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında girmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra hesabınız kullanıma açılır.